Educatie Centrum De Voorsprong vzw (ECV) werd opgericht in 2015 met als hoofddoel de jeugd voornamelijk kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar te begeleiden en te ondersteunen in educatie.

We organiseren lessen op aanvraag van de ouders voor kinderen die Arabisch willen leren lezen spreken en schrijven volgens de oorspronkelijke bronnen van de taal. Om de communicatie te vergemakkelijken spreken onze vrijwilligers nederlands met de kinderen.

 

 

Sinds 2016 zijn we ook lid van PAJ. Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen in Antwerpen. PAJ ondersteunt ons met vormingen en workshops voor onze vrijwilligers/sters als voor de kinderen.